Encyclopidie

Prezida w’Uburundi yemeye gushigikira igitabu EMB.

Umukuru w’igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yahaye umubonano umuririmvyi rurangiranwa  w’umurundi NSENGIYUMVA Félicien Minani , asanzwe arongoye ishirahamwe ry’abanyamuziki baba mu mahanga ” UNABUDI-Inyenyeri z’Uburundi mu makungu ” akaba ari nawe yazanye iciyumviro co kuritanguza, hari inyuma y’umutaga wo kur’uyu wa kabiri igenekerezo rya 6 Ruhuhuma 2018. Nk’uko amakuru dukesha ibiro vy’umukuru w’igihugu abimenyesha, umukuru w’igihugu yakiriye uwo muririmvyi Félicien Minani Nsengiyumva azwi kw’ izina rya Maréchal Femi de j’Abat mu ntumbero yo gushigikira abacuraranzi. Ayo makuru amenyesha ko, mu gihe Félicien MINANI ariko akora ingendo mu gihugu zo gutanguza igikorwa co kwandika igitabo ciswe “Encyclopédie de la musique burundaise” kizovuga k’ubuzima bw’umuziki w’Uburundi n’abanyamuziki b’abarundi, umukuru w’igihugu yemeye kuzoshigikira ico gikorwa. Ashigikiwe n’ubushikiranganji bw’urwaruka, inkino n’imico kama, Félicien MINANI yatanguje ku mugaragaro igikorwa co kwandika igitabo ’’”Encyclopédie de la musique burundaise”.’’, kuwa gatatu igenekerezo rya 31 Ruhuhuma 2018, mu gisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa nyene yarakibandanirije mu gihugu hagati, akaba yaragikoreye mu ntara ya Gitega, aho yahuye n’abaririmvyi bava mu ntara za Gitega, Cankuzo, Ruyigi, Mwaro, Karusi na Muramvya. Yanditswe na MUGISHA Van Naris –  Igihe.bi Source http://igihe.bi/Umukuru-w-igihugu-yemeye.html

FO-FE yemerewe gukora kumugaragaro

Ubushikiranganji bw’ubutungane bwatanze uburenganzira bw’ugukora ku mugaragaro kw’ishirahamwe “FONDATION FEMI DE J’ABAT” ry’umuririmvyi NSENGIYUMVA MINANI Félicien batazira Femi De J’Abat asanzwe aba mu gihugu ca Norvège. Ubwo burenganzira bwatanzwe inyuma y’aho uwo muririmvyi atanguje igikorwa c’ukwandika umuziki w’Uburundi mu gitabu (Encyclopedie de la musique burundaise). Iryo shirahamwe “FONDATION FEMI DE J’ABAT” ryoba rifitaniye isano n’iyandikwa ry’ico gitabu? Urwo ruhusha rufasha iki muri ico gikorwa catangujwe n’uwo muririmvyi wa “Kuba kw’isi n’ukwitonda, Umunyenga, n’izindi ndirimbo zakunzwe. Kuri ivyo bibazo vyose, umuririmvyi Femi De J’Abat yatanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru. IGIHE : Kuva uvuye mu Burundi mu rugendo wahoramwo gutanguza iyandikwa ry’igitabu kivuga umuziki w’Uburundi, hibonekeje agacerere, bamwe n’abandi bakaba bari batanguye kwiyumvira ko igikorwa watanguje caburijwemwo. Ako gacerere koba katewe n’iki? Femi De J’Abat : Murakoze kuri ico kibazo. Nivyo hari haciye agacerere gatoyi ico gikorwa kitumvikana mu bimenyeshamakuru canke ku maradiyo, ariko ntibisigurako twicaye ataco turiko turakora. Hari ibikorwa bitari bike biriko birakorwa hirya no hino mu gihugu canke mu mahanga bijanye n’iyandkwa ry’ico gitabu bidakeneweko twama twabimenyeshe umwanya wose. Ku boba nabo biyumvira ko ico gikorwa twatanguje caburijwemwo, nagira ndabahumurize ko atarivyo, eka mbere nako gacerere ni ibisanzwe cane. Twebwe dushira imbere ibikorwa kandi kira noneho ikivi turiko turaduza hazogera igihe abantu bacibonera tutiriwe turanabivuga bivanye n’ingene kigenda kirantera intambwe kija imbere. IGIHE : Twaronse amakuru avuga ko ubushikiranganji bw’ubutungane bw’Uburundi bwemeye ku mugaragaro ibikorwa vya “FONDATION FEMI DE J’ABAT”. Iyo “Fondation” izofasha iki? Hari isano ifitaniye n’ibikorwa vy’ukwandika umuziki w’Uburundi mu gitabu?   Femi De J’Abat : Nivyo Ubushikiranganji bw’Ubutungane bw’Uburundi bwaremeye ku mugaragaro biciye imbere y’amategeko ibikorwa vya “Fondation FEMIDEJABAT “. Izofasha ibitari bike mw’iterambere ry’igihugu cacu na cane cane mu bijanye n’uguhimiriza guha agaciro umuziki w’Uburundi, guteza imbere hamwe n’ugukurikirana abakiri bato mu kubafasha kwubahiriza ibikorwa mvabwenge vy’abandi, guhimiriza hamwe n’uguhamagarira urwaruka rw’Abarundi kwitegurira imigambi y’iterambere, kumenyekanisha umuziki w’Uburundi biciye mu kwandika hamwe n’ugushira ahabona igitabu kivuga uwo muziki w’Uburundi, gushigikira amashirahamwe hamwe n’amahuriro akorera mu gisata c’uguteza imbere umuziki w’Uburundi, guharanira iy’ubahirizwa ry’ibikorwa mvabwenge mu ntumbero y’ugukingira umuziki w’Uburundi, hamwe n’ugutanga uko umwaka utashe agashimwe kitiriwe “FEMI DE J’ABAT” kazohabwa umuntu azoba yitanze kurusha abandi mu kumenyekanisha umuziki w’Uburundi, mu gukunda igihugu […]